DanaLogic Persondatapolitik:

Formålet med vores persondatapolitik er, at sikre personoplysninger ikke lækkes, videregives, offentligøres eller anvendes til andet formål end det som er nødvendigt for os i forbindelse med samhandel med kunder.


Hvilken oplysninger registreres hos DanaLogic:

Debitoroplysninger anvendes i forbindelse med tilbud, ordre, faktura og kreditnota ved salg, support og reparation relateret til IT.
Debitoroplysningerne er følgende: 
Navn, adresse, postnummer, bynavn, telefonnummer og email-adresse.
Disse informationer indhentes ved første kontakt med kunden.
Vi indsamler og lagre ikke personoplysninger eller virksomhedsoplysninger af nogen art via hjemmesiden.

Hvem bruger debitoroplysningerne:

Ansatte i DanaLogic har adgang til ovenstående stamoplysninger.
Stamoplysninger videregives ikke til trediepart uden kundens samtykke.

Hvordan gemmes oplysningerne:

Kundeoplysningerne gemmes i elektronisk form og er beskyttet via den fælles datasikkerhed for vore IT-systemer. 

Hvorlænge opbevares kundeoplysninger:

For privatkunder opbevares oplysninger i 2 år fra sidste samhandel.
Herefter anonymiseres oplysningerne.
For erhvervskunder opbevares oplysninger i 5 år fra sidste samhandel. 
Herefter anonymiseres oplysningerne.

Din ret til indsigt i oplysninger hos DanaLogic:

Ønsker en kunde at få indsigt i opbevarede personoplysninger, skal den pågældende person henvende sig til os for at se indsigt i de opbevarede oplysninger.

Sletning af personoplysninger (Retten til at blive glemt)

Ønsker en privatperson at blive slettet, skal den pågældende person fysisk henvende sig personligt for at anmode om sletning af personoplysninger.

Årsagen til krav om fysisk fremmøde er, at det skal sikres at personoplysninger ikke udleveres til en forkert person. Ved tvivl om fremmødtes identitet afkræves billedlegitimation.

Sletning af debitoroplysningerne kan ske mens personen venter, dog skal følgende kriterier være opfyldt for at der kan anmodes/foretages en sletning:

- der må ikke være igangværende salg, service, udlån eller reklamationer

- der må ikke være skyldige beløb (forfaldne, som ikke forfaldne).

- der må ikke tilgodehavender (til gode hos DanaLogic)

- der må ikke være uafhentede enheder (reparerede, som skrottede)


Kontakt os hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik: 

email: danalogic@danalogic.dk eller telefon: 40 83 22 64Adresse
Svend Gøngesvej 39
4720 Præstø
CVR: 17 96 36 94
(c) 1998-2022

Kontakt
Email: danalogic@danalogic.dk
Tlf:  55 99 22 64
Mob: 40 83 22 64
Persondatapolitik